Nhà hàng YEEBO - http://yeebo.com.vn/
Nhà hàng Việt Wine - 139 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.
Café-Restaurant - 171 Calmette 1st Floor/Tang 2, Hồ Chí Minh